Het 12 Stappen (Minnesota) Model

Deze animatie is samengesteld door Dr. Lefever – Director of PROMIS Recovery Centre (a private medical practice in South Kensington – London – UK). Dr. Robert Lefever wordt gezien als een toonaangevend verslavingsspecialist en expert in de behandeling van verslavingen, heeft zelf een verslavingsverleden en is ervaringsdeskundige bij uitstek.

 

Het 12 Stappen Programma is een programma waarmee het herstel wordt nagestreefd van degenen die lijden onder de gevolgen van een verslaving.

De kern van het programma is het streven naar een “spiritueel ontwaken” met nadruk op het praktische nut voor het dagelijks leven.

Het programma behelst:

 • toegeven van het probleem;
 • bereidheid hulp te aanvaarden;
 • eerlijke zelfevaluatie;
 • vertrouwelijke opening van zaken;
 • bereidheid zelf te veranderen;
 • herstel van berokkende schade;
 • werken met anderen die willen herstellen.

 

12-stappen3_1_

 

 1. In de EERSTE Stap erken je dat je niet met alcohol kunt omgaan

De betekenis van de Eerste Stap
Erkennen; het toegeven van de nederlaag; ik heb het gevecht met de drank verloren; ik kan niet in mijn eentje stoppen; ik neem de uitgestoken hand van AA aan. AA preekt niet, verwijt niet en reclasseert niet. Enkel het besef van onze hulpeloosheid maakt ons bereid te luisteren en het AA-programma als leidraad voor ons leven aan te nemen. Om de meedogenloze dwang van de alcohol te overwinnen en te leren daarvoor een zinvol leven in de plaats te stellen.

 

 1. In de TWEEDE Stap geef je toe dat je hulp nodig hebt

De betekenis van de Tweede Stap
Accepteren; zo nodig met 24 uur tegelijk (of zelfs 60 minuten) geef ik mijzelf een kans; ik ontdek een kracht die dat mogelijk maakt. Voor de één is dat het groepsgeweten, voor de ander een ‘hogere macht’, zoals elk die voor zichzelf invult, en weer van anderen een innerlijke kracht.

 

 1. In de DERDE Stap aanvaard je die hulp die je geboden wordt 

De betekenis van de Derde Stap
Loslaten; we maken ons klein, leren luisteren naar ons geweten en gaan ons leven weer richting geven. Ook hier kan de één zich overgeven aan ‘het geweten’, het groepsgeweten of de ‘hogere macht’, zoals elk die voor zichzelf invult.

 

 1. In de VIERDE Stap maak je de balans op van je leven 

De betekenis van de Vierde Stap
Het opmaken van de balans van ons drankverleden, met alle ellende en mislukkingen van toen, maar ook met een sprankje hoop over datgene dat misschien nog positief kan worden genoemd. Eerlijkheid staat voorop.

 

 1. In de VIJFDE Stap spreek je je uit naar een vertrouwenspersoon 

De betekenis van de Vijfde Stap
Delen; het toegeven van de fouten uit onze dranktijd. Niet alleen in je eentje, maar openlijk tegenover een ander, de groep, of eventueel tegenover de ‘hogere macht’, zoals elk die voor zichzelf invult.

 

 1. In de ZESDE Stap onderzoek je jouw zwakheden 

De betekenis van de Zesde Stap
Zelfonderzoek; we nemen ons karakter grondig onder de loep, gaan werken aan onze negatieve eigenschappen en leren er op een positieve manier mee om te gaan.

 

 1. In de ZEVENDE Stap uit je de bereidheid te werken aan je gedrag 

De betekenis van de Zevende Stap
Bevrijding; we zien onze tekortkomingen eindelijk onder ogen en proberen er daadwerkelijk iets aan te doen.

 

 1. In de ACHTSTE Stap ga je na wie je schade hebt berokkend met jouw drankmisbruik 

De betekenis van de Achtste Stap
Bereid zijn; opnieuw kijken we terug in het verleden; ditmaal naar de mensen die onder ons drankgebruik hebben geleden. We proberen hen weer recht in de ogen te kijken en nemen verantwoording voor onze daden.

 

 1. In de NEGENDE Stap beken je kleur en maak je het goed met deze mensen 

De betekenis van de Negende Stap
We houden opruiming, maken schoon schip, opdat we aan een ander, nieuw leven kunnen beginnen. We doen het rustig aan, maar we doen het!

 

 1. In de TIENDE Stap doe je aan zelfonderzoek 

De betekenis van de Tiende Stap
Zelfonderzoek als onderhoudsstap; naar binnen kijken en een dagelijkse balans opmaken worden vast onderdeel van ons leven. Wij blijven alert en ontlopen onszelf niet langer.

 

 1. In de ELFDE Stap creëer je stilte in je leven 

De betekenis van de Elfde Stap
Rust creëren; geestelijke verdieping wordt deel van ons dagelijks leven; hetzij door het opzoeken van de stilte in onszelf, hetzij door meditatie, hetzij – voor wie dat werkt – gebed.

 

 1. In de TWAALFDE Stap geef je dat wat jij geleerd hebt weer door aan een lotgenoot 

De betekenis van de Twaalfde Stap
Ons geluk doorgeven; hopelijk zijn we nu getrainde niet-drinkers, die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Op allerlei manieren kunnen we de werkwijze van AA doorgeven, opdat meerdere ernstige probleemdrinkers de weg naar herstel kunnen vinden.

 

Het 12 Stappen Model in het kort

Stap 1 Erken je verslaving en de gevolgen
Stap 2 Geef toe dat je hulp nodig hebt
Stap 3 Aanvaard de hulp
Stap 4 Maak de balans op van je leven
Stap 5 Ga aan de slag. Allereerst door je uit te spreken naar een vertrouwenspersoon
Stap 6 Onderzoek je zwakheden en tekortkomingen
Stap 7 Uit je bereidheid om te werken aan je gedrag
Stap 8 Ga na wie je schade hebt berokkend
Stap 9 Maak het goed met deze mensen
Stap 10 Hou door zelfonderzoek voortdurend een vinger aan de pols
Stap 11 Creëer stilte in je leven door gebed of meditatie
Stap 12 Geef je ervaringen door aan lotgenoten

 

AA – Anonieme Alcoholisten 

AA_logo

Het AA-programma werkt met de 12 stappen van het Minnesota Model.
Deze stappen moet je zien als gespreksthema’s of richtlijnen voor de groepsbijeenkomsten.

AA-groepen kunnen verschillend met de stappen omgaan. Sommige groepen behandelen iedere keer een andere stap; andere groepen pikken slechts een aantal stappen eruit en praten meer over eigen ervaringen. Op het moment dat een groepslid terugvalt, gaat de groep terug naar stap 1 om vervolgens weer verder te gaan met de stap waar men gebleven was.

 

Bill W. and Dr. Bob
Bill W. (l) and Dr. Bob (r)

Alcoholics Anonymous werd in 1935 opgericht door Bill Wilson (New York) en Dr. Bob Smith (Akron, Ohio, USA).

 

AA is geen religieuze beweging

In de 12 stappen wordt gesproken over een hogere macht of God. Dit heeft nogal eens het idee gewekt dat de AA een soort sekte of religieuze beweging is. Dit is onterecht. AA is niet gebonden aan enige religie of politieke stroming. Zij willen ook volkomen onafhankelijk blijven en accepteren geen subsidie. Geloof je als deelnemer niet in God, dan kun je daar waar in de stappen God of hogere Macht staat, ook de kracht van de groep (de tafel) lezen.