Alcoholmanifest

Organisaties die dagelijks met de schadelijke gevolgen van alcohol te maken hebben, onder meer Jellinek, Victas (inmiddels ook Jellinek) en VPN (Verslavings Preventie Nederland), hebben een Alcoholmanifest opgesteld.
Hiermee willen ze dat minister Edith Schippers en staatsecretaris Martin van Rijn actie ondernemen omtrent het alcoholbeleid.
De organisaties die het manifest ondertekenden willen:

1) een verhoging van de alcoholprijs
2) minder verkooplocaties
3) geen alcoholreclame meer

 

De maatregelen zouden moeten zorgen voor een grote gezondheidswinst, daling van de maatschappelijke kosten en voorkoming van menselijk leed.

Ook voor een vierde effectieve maatregel wordt in dit Alcoholmanifest gepleit, namelijk het op grotere schaal toepassen van screening en vroeg-signalering van beginnende alcoholproblemen bij  overmatige drinkers van alle leeftijden.

Uit het onderzoek bleek dat alcoholgebruik de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 2,6 miljard euro kost. Dit bedrag is aanmerkelijk lager dan de totaalsom van maatschappelijke schade die op ca. 8 miljard euro wordt geschat, omdat de onderzoekers hierop het profijt van de maatschappij (consumentensurplus, accijnzen, werkgelegenheid) in mindering hebben gebracht.