Aversiemiddelen

Zo voelt de combinatie alcohol & disulfiram

Aversiemiddelen zorgen ervoor dat je niet kúnt drinken.
Doe je dat toch dan krijgt je nare verschijnselen zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken en sterke transpiratie.
De werkzame stofnaam is disulfiram.
Het wordt voorgeschreven onder de merknamen antabus en refusal.

Werking
De werking van disulfiram berust op het blokkeren van de afbraak van alcohol.
Alcohol wordt door de maag en de lever afgebroken tot acetaldehyde.
Acetaldehyde is een giftige stof en moet zo snel mogelijk worden afgebroken en uit het lichaam worden verwijderd.
Disulfiram zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Hierdoor komt er een grote hoeveelheid acetaldehyde in het bloed.
Je vergiftigt jezelf dus als het ware, wanneer je alcohol drinkt in combinatie met het gebruik van disulfiram.
Het giftige acetaldehyde wordt niet afgevoerd. Het gevolg is dat je flink ziek wordt.
(Dit ziek worden, moet je niet onderschatten!)
Je krijgt een rood hoofd en voelt je benauwd. Je wordt misselijk, duizelig, angstig, krijgt hoofdpijn en hartkloppingen.

Refusal (of antabus) werkt in principe 24 uur, maar je kunt tot 14 dagen na inname nog steeds merken dat het medicijn in je bloed zit.
Deze aversiemiddelen werken niet verslavend.

Bijwerkingen
Refusal (of antabus) kan bijwerkingen hebben zoals vermoeidheid, maagklachten en hoofdpijn.
Ook spreken sommige gebruikers van een knoflooksmaak en/of knoflookgeur.
Deze bijwerkingen zijn doorgaans van voorbijgaande aard.

 

Wanneer innemen
Uit ervaring blijkt dat Refusal (of antabus) het beste op de volgende manier ingenomen kan worden:

 • Slik Refusal (of antabus) bij voorkeur ‘s morgens, bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen.
  (‘s Ochtends is de motivatie om niet te drinken veelal sterker dan in de avond).
 • Het is raadzaam om Refusal (of antabus) in te nemen in het bijzijn van iemand anders, bijvoorbeeld je partner.
  (Dit werkt als een stok achter de deur). Een bijkomend voordeel is dat je partner hierdoor wat meer vertrouwen krijgt in het niet-drinken.

Het middel wordt voorgeschreven aan goed gemotiveerde patiënten die een sterk verlangen hebben naar alcohol.
Het is een hulpmiddel om het niet-drinken vol te houden.
Als je weet dat je niet meer kúnt drinken, hoeft je niet meer te twijfelen als je later op de dag een zwak moment krijgt. Einde discussie (met jezelf).

 

Dosering Refusal versus Antabus

Refusal: Antabus:
Onderhoudsdosering:
125–250 mg per dag óf 500–750 mg tweemaal per week.
Onderhoudsdosering:
100–200 mg per dag óf 400–800 mg tweemaal per week.
D.w.z. bij lage onderhoudsdosering: D.w.z. bij lage onderhoudsdosering:
 • Eenmaal daags ½ tablet óf
 • Om de dag 1 hele tablet óf
 • Tweemaal per week 2 tabletten
 • Dagelijks ¼ (bruis)tablet óf
 • Om de dag een ½ (bruis)tablet óf
 • Tweemaal per week 1 hele (bruis)tablet
D.w.z. bij hoge onderhoudsdosering: D.w.z. bij hoge onderhoudsdosering:
 • Dagelijks 1 hele tablet óf
 • Tweemaal per week 3 tabletten
 • Dagelijks ½ (bruis)tablet óf
 • Om de dag 1 hele (bruis)tablet óf
 • Tweemaal per week 2 hele (bruis)tabletten

 

LET OP:
Overmatig drinken dat leidt tot alcoholisme is meer een symptoom dan het probleem. ‘Alleen’ stoppen met alcohol drinken, legt je “droog”.
Om “nuchterheid” te bereiken, zal je verder aan de slag moeten. Het uitgelichte artikel over het Dry Drunk Syndroom beschrijft hier meer over.