Empowerment

De kracht in jezelf hervinden.

 

 

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,
maar het moet voorwaarts worden geleefd”.

(Søren Kierkegaard (1813-1855) Deens filosoof).

 

Empowerment betekent ‘de kracht in jezelf hervinden’.

Leef vanuit je kracht, niet vanuit je zwaktes.

Je verslaving bepaalt niet wie je bent (ook al voelt dat soms wel zo, misschien).
In jouw leven en behandeling speelt je verslaving een grote rol, maar zie en benoem ook de andere kanten.

» Wat voor persoon ben je?
» Waar ben je goed in?
» Welke mogelijkheden heb je?
» Welke rollen vervul je nog meer? Bijvoorbeeld die van partner, werknemer, buurman of buurvrouw.

Wanneer je daarop (ook) je aandacht richt, kun je beter omgaan met de gevolgen van stigma.
Het maakt je sterker.
Ook anderen krijgen een completer beeld van jou als mens.
Zien meer dan iemand met een verslaving.

Geef anderen handvatten: vertel wat je prettig vindt en wat niet, wat de ander kan doen.
En heb er begrip voor dat zij het ‘ook’ niet weten.

Er ontstaat een gevoel van kracht om mogelijkheden te ontplooien waar dat eerst ontbrak.
Belemmeringen en wanhoop worden minder, grenzen worden verlegd.

Empowerment wordt wel het tegengif tegen stigmatisering en uitsluiting genoemd.