Ervaringsdeskundigheid

Wat houdt dat in?

 

De kern van ervaringsdeskundigheid bestaat uit het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.

De inbreng van deze persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van reguliere hulpverleners.

(Ik gebruik hier de term ‘ervaringsdeskundigheid’ voor de beroepsmatige inzet ervan ten behoeve van herstel en herstelondersteuning.)

 

schema-ervaringsdeskundigheid-hilko-timmer
Bron: Hilko Timmer, coördinator Bureau Herstel SBWU

  • Als ervaringsdeskundige heb je kennis van (ervaring met) alcoholverslaving.
  • Als ervaringsdeskundige heb je kennis van herstel.
  • Mijn deskundig gebruik van ervaringskennis geeft hoop en zet aan tot actie, maar biedt ook troost en geeft betekenis aan onmacht en leed.
  • Ik heb mij de vaardigheden voor professionele inzet aangeleerd ten behoeve van herstel en herstelondersteuning van anderen.