Naslagwerk

Op de site wordt diverse malen gesproken over bepaalde documenten.
Wanneer je op een van onderstaande afbeeldingen klikt, wordt het achterliggende document geopend.

 

De cirkels van Van Dijk
Het 12 stappen (Minnesota)model
Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid
Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen