Over mijzelf

Wim de Beer

Wie gaat er schuil achter NUCHTER.NU?

Wim de Beer, ervaringsdeskundige (alcohol)verslaving.

(Verslavingsgevoelig) geboren op 8 december 1957.
Ik ben een niet-drinkend alcoholist (droog, d.w.z. 100% abstinent) sinds 26 oktober 2008.

Ervaring met alcoholafhankelijkheid en alcoholmisbruik? ……… nogal.

Alle 11 goed van de 11 criteria zoals beschreven in DSM-5 (een medische classificatie om de ernst [mild/matig/ernstig] van de verslaving in te schalen).

Ik heb het voorrecht de kar van één van de ca. 200 in Nederland actieve zelfhulpgroepen van de AA te mogen trekken en omarm het 12 Stappen (Minnesota) Model.

Ik heb een (para)medische achtergrond en werk conform het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid, wat houdt dat in?


“De kern van ervaringsdeskundigheid bestaat uit het vermogen om op grond van eigen herstelervaring
voor anderen ruimte te maken voor herstel”.


De inbreng van deze persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van reguliere hulpverleners.

(De term ‘ervaringsdeskundigheid’ wordt hier gebruikt voor de beroepsmatige inzet ervan ten behoeve van herstel en herstelondersteuning).

schema-ervaringsdeskundigheid-hilko-timmer

Bron: Hilko Timmer, coördinator Bureau Herstel SBWU

  • Als ervaringsdeskundige heb ik kennis van (en ervaring met) alcoholverslaving.
  • Als ervaringsdeskundige heb ik kennis van herstel.
  • Mijn deskundig gebruik van ervaringskennis geeft hoop en zet aan tot actie, maar biedt ook troost en geeft betekenis aan onmacht en leed.
  • Ik heb mij de vaardigheden voor professionele inzet aangeleerd ten behoeve van herstel en herstelondersteuning van anderen.