Alcoholgebruik kost samenleving jaarlijks miljarden

ISBN: 9789460031687

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 2,6 miljard euro.

Dat blijkt uit een uitvoerige kosten-batenanalyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
op 3 oktober 2016 heeft gepubliceerd. (Het is de eerste keer dat de kosten en opbrengsten van alcoholgebruik in Nederland zo grondig in beeld zijn gebracht).

De totale kosten bedroegen (in peiljaar 2013) 8,1 miljard, maar omdat daar zo’n 5,5 miljard aan baten vanaf gaat, blijft onder de streep € 2.600.000.000 over.

 

  • Vroegtijdige sterfgevallen zijn met 2,1 miljard euro verantwoordelijk voor de grootste kostenpost.
    » Jaarlijks overlijden bijna 3000 Nederlanders aan alcoholgerelateerde kanker.
  • Productiviteitsverliezen volgen met 1,9 miljard op de voet.
    » (Met name de tien uren per jaar waarin Nederlanders er als gevolg van alcohol op hun werk de aandacht niet bij hebben, of helemaal niet kunnen werken, zorgen hiervoor).
Bron: RIVM Rapport 2016-0133
  • Verlies van kwaliteit van leven stelt het RIVM op 1,1 miljard.
  • De inzet van politie en justitie (1,5 miljard),
  • Kosten als gevolg van verkeersongevallen (1 miljard)
  • Zorgkosten (0,4 miljard).